Liên hệ

 TRANG TIN ĐIỆN TỬ TRƯỜNG MẦM NON THANH VẬN

Địa chỉ: xã Thanh Vận, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn

Người phát ngôn: Bà Hoàng Thị Sen– Chức vụ: Hiệu Trưởng

Điện thoại: – Email: c0thanhvan.gpdchomoi@backan.edu.vn